Xenopachys matthiesseni (Reitter, 1907)

Xenopachys matthiesseni (Reitter, 1907)