Odonata

ThumbnailNameLocalityStockQuantityPriceBuy
Sp 6 Sp 6 1 in stock 25
Sp 5 (A1/A-) Sp 5 (A1/A-) , 2 in stock 5
Sp 5 Sp 5 3 in stock 20
Sp 4 Sp 4 10 in stock 20
Sp 3 Sp 3 1 in stock 20
Sp 2 Sp 2 2 in stock 20
Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842) Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842) 1 in stock 60
Maybe Platycnemis kervillei (Martin, 1909) (A2) Maybe Platycnemis kervillei (Martin, 1909) (A2) 1 in stock 15
Libellula pontica Selys, 1887 Libellula pontica Selys, 1887 Out of stock 8Read more
Paragomphus lineatus (Selys, 1850) Paragomphus lineatus (Selys, 1850) Out of stock 8Read more
Orthetrum taeniolatum  (Schneider, 1845) Orthetrum taeniolatum (Schneider, 1845) Out of stock 8Read more
Sp 1 Sp 1 Out of stock 10Read more
Maybe Platycnemis kervillei (Martin, 1909) Maybe Platycnemis kervillei (Martin, 1909) 8 in stock 30
Maybe Ischnura evansi Morton, 1919 Maybe Ischnura evansi Morton, 1919 Out of stock 25Read more
Orthetrum sabina (Drury, 1773) Orthetrum sabina (Drury, 1773) 2 in stock 10
Orthetrum chrysostigma  (Burmeister, 1839) Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839) 3 in stock 8
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 4 in stock 8