Num. 1

Locality: China, Sichuan Jiulong

Num. 2

Locality: China, Sichuan Jiulong

Num. 3

Locality: China, Sichuan Jiulong